Het nieuwe AfricaMuseum: een voorbeeld van toegankelijkheid

Het oude museumgebouw dateert uit 1910 en hoewel het museum voortdurend inspanningen leverde om het gebouw toegankelijk te maken voor alle bezoekers, was dit op sommige punten onmogelijk. Zo hadden rolstoelgebruikers geen toegang tot de grote rotonde en konden zij bijgevolg de hoofdingang aan de parkzijde niet gebruiken.

Bij de renovatie maakte toegankelijkheid consequent deel uit van alle discussies. Al in de allereerste fase werd een mobiliteitsstudie gevraagd. De meeste aanbevelingen uit deze studie zullen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, waaronder :

  • volledige toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers – aangepast sanitair voor rolstoelgebruikers
  • besturing liften aangepast aan slechtzienden
  • specifieke aandacht voor de leesbaarheid van de teksten en een duidelijke en uniforme signalisatie
  • aangepaste audiogids voor slechtzienden
  • tactiele installaties.

Aangezien het oude museum een geklasseerd monument is, zijn drastische ingrepen niet altijd vanzelfsprekend en moet elke ingreep afgetoetst worden met Onroerend Erfgoed. Dankzij de intense samenwerking konden een aantal ingrepen gebeuren die zeer ver gaan in een geklasseerd monument. Zo worden er nu in de grote rotonde twee van de vier wenteltrappen verwijderd om liften te integreren.

Maar toegankelijkheid gaat voor ons verder dan enkel het verlagen van fysieke drempels in het museum.  Ook een aangepaste communicatie, met een website die voorzien is van het Any surfer label, en een professioneel onthaal zijn essentieel.  Zo zal in het nieuwe onthaalpaviljoen voldoende ruimte voorzien worden om groepen rolstoelgebruikers op een aangename manier te ontvangen.

Net zoals in het  ‘oude’ museum zal  de educatieve dienst een  specifieke aanbod uitwerken met ondermeer workshops voor slechtzienden en aangepaste ateliers voor groepen licht mentaal gehandicapten.