Un pavillon d’information pour le public / Een werfkeet voor het publiek

werfkeet

Depuis fin mars 2015, les promeneurs dans le parc de Tervuren peuvent prendre connaissance avec les travaux de rénovation du musée. Sur le chantier autour du musée, à proximité d’où est érigé le nouveau pavillon, se trouve en effet un conteneur qui peut être visité librement.

Dans ce pavillon d’information se trouvent notamment une maquette du nouveau site, les plans du site et du nouveau musée, des interviews et des vidéos sur l’évolution des travaux.

Ce pavillon d’information est uniquement accessible les dimanches de 13h à 18h.

———————————————————————————

Sinds eind maart 2015 kunnen wandelaars in het park van Tervuren kennismaken met de renovatiewerken aan het museum. Op de werf rond het museum, aan de voet van waar het nieuwe paviljoen oprijst, staat namelijk een container die vrij kan bezocht worden.

In deze ‘werfkeet’ vind je o.a. een maquette van de vernieuwde site, een infozuil met grondplannen van de site en het vernieuwde museum, interviews en filmpjes over de evolutie van de werken.

Deze werfkeet is momenteel enkel toegankelijk op zondagen van 13u tot 18u.