Tag Archives: elephant

Een museum leeghalen doe je niet van vandaag op morgen…

En doe je ook niet alleen!
Een hele ploeg medewerkers uit verschillende diensten is maanden lang bezig geweest met het leeghalen van de zalen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Een woordje uitleg door twee van de coördinatoren, Nathalie Minten en Wim Wendelen…

Nathalie Minten en collega's maken het museum leeg.

Nathalie Minten en collega’s maken het museum leeg.© KMMA

Nathalie Minten is coördinatrice van een zeskoppig team voor ‘Conservering en restauratie’ binnen de afdeling Archief- en Collectiebeheer van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Een van de taken die zij er de afgelopen twee jaar heeft bijgenomen was het coördineren van de verhuis van de objecten van het departement Culturele Antropologie en Geschiedenis.

De voorbereidingen
Nathalie
: “De voorbereidingen hiervoor begonnen in mei 2011 en namen ongeveer twee en een half jaar in beslag. Na een intense voorbereidende reorganisatie van collecties en reserves en een volledige update van de inventaris van de objecten in het museum werd op 4 februari 2013 een try-out gedaan.
Daarbij werd 1 vitrine volledig leeggemaakt en overgebracht naar de reserves. Hiermee wilden we de procedure, die gevolgd zou worden tijdens de eigenlijke verhuis, testen en op punt stellen. We hebben de objecten gelabeld met de nodige informatie en overgebracht naar hun standplaats in de reserve. Dankzij deze test konden we een inschatting maken van de tijd die nodig zou zijn voor het leegmaken van alle museumzalen. Daarvoor werden 23 dagen voorzien, maar dankzij de inzet van een hele ploeg kon de klus geklaard worden in 15 werkdagen!
Voor deze verhuis was er een nauwe samenwerking tussen de dienst ‘Conservering en restauratie’ en o.a. de Technische dienst en de dienst Gebouwenbeheer. Met het departement Biologie, dat de zalen met de diorama’s en dieren voor zijn rekening nam, hebben we afspraken gemaakt om de verhuis zo vlot als mogelijk te laten verlopen.
Ter voorbereiding van de hele verhuis hebben we 2 lijsten opgesteld: de ene met een overzicht van alle objecten in het museum met hun inventarisnummer, vitrine en afmeting;  de tweede met een overzicht van alle beschikbare vrije ruimte in de reserves. Daar werden trouwens collecties herschikt zodat er ruimte kon worden bij gecreëerd. Deze 2 lijsten werden vervolgens naast elkaar gelegd zodat er voor elk te verhuizen object virtueel een plaats kon worden gereserveerd in de reserve. Vóór de eigenlijke verhuis al had elk object dus een specifieke plaats toegekend gekregen in de reserves.”

De eigenlijke verhuis
De eigenlijke verhuis startte op maandag 2 december 2013, de ochtend nadat directeur Guido Gryseels de poorten van het museum had gesloten tijdens een spetterend gratis slotweekend.
Zo verlieten op 3 weken tijd 1460 etnografische objecten en muziekinstrumenten het museum, net zoals een 200-tal objecten van de afdeling ‘Koloniale geschiedenis’’ en 112 voorwerpen uit de tentoonstelling ‘Congostroom’. Ze vonden allemaal een plaatsje in de eigen reserves in Tervuren.
Andere collecties en archieven, die ter voorbereiding uit de kelders van het museum werden verhuisd, konden gedeeltelijk worden ondergebracht op externe locaties zoals de Financietoren in Brussel en het Rijksarchief in Leuven.

Terecht blikt Nathalie Minten met enige fierheid terug op de snelheid en efficiëntie waarmee de ploeg de klus geklaard heeft. Een grondige voorbereiding en een niet-aflatende inzet van het hele team waren onontbeerlijk voor het slagen van dit project.
De volgende jaren zal ze, samen met een aantal andere diensten, bepaalde aspecten van de renovatie opvolgen, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van de geselecteerde stukken voor het nieuwe museum.

Wim Wendelen aan het werk. © KMMA

Wim Wendelen aan het werk. © KMMA

Voor het leegmaken van de zalen met de diorama’s en dieren was Wim Wendelen van de afdeling ‘Biologische collectie- en databeheer’ verantwoordelijk.

Ook Wim en zijn team hebben bergen verzet. In december 2013 veranderden ze zo’n 200 kubieke meter waaronder een 150 m2 zoogdieren van plaats. Al deze objecten uit de zalen vonden een onderkomen in de reserves in Tervuren.

Wim: “In totaal verhuisde zo’n 10 ton: 600 gewervelde dieren waaronder 280 vogels en 270 zoogdieren. De olifant alleen al woog 1300 en het nijlpaard 400 kg ! Andere collecties, afkomstig uit de kelder van het museum, hadden eerder al een onderkomen gevonden op externe locaties zoals bijvoorbeeld de Financietoren in Brussel.”

Onze eyecatchers
De grootste objecten uit het museum – onze eyecatchers –  kregen onderdak in musea of openbare gebouwen verspreid over België.
Zo kan je gedurende de renovatiewerken de volgende stukken elders bewonderen:
onze olifant in Technopolis in Mechelen
– de giraf in Autoworld in Brussel
– het nijlpaard in het Musée des Arts Contemporains te Grand-Hornu
– de luipaardman in het MAS (Museum aan de Stroom) te Antwerpen
– de prauw in het Legermuseum te Brussel

Meer info op onze website : Permanente eye-catchers

> bekijk ook de videoclip : Empyting the galleries
> lees ook:
Lege museumzalen: het decor voor een Hitchcock-film

Olifant goed aangekomen in Technopolis!

Erik Jacquemyn Technopolis

Erik Jacquemyn, Gedelegeerd bestuurder Technopolis (© Technopolis)

Dag beste fans van het Afrikamuseum,
 
Weest gerust, jullie pronkstuk de olifant is goed aangekomen in Technopolis en staat hier fier te pronken. Op 30 november werd hij massaal verwelkomd, begeleid door dejmbéklanken en honderden nieuwsgierigen. We hebben hem een mooi plaatsje gegeven naast onze ballenbaan. Elke dag kijkt hij mee wanneer er bezoekers hun haren omhoog laten zetten met elektriciteit tijdens de demo van de Van de Graaff-generator. Hij kijkt ook regelmatig mee wanneer jong en oud gefascineerd de Kettingreactie volgt, een aaneenschakeling van originele bewegingen die uiteindelijk leiden tot een strike.
 
Technopolis® is een doe-centrum voor wetenschap en technologie. We willen deze thema’s dichter bij de bevolking brengen. De rode draad is de combinatie van educatie en fun. En als het een beetje kan, verrassen we de bezoeker ook graag.
 
De olifant is drie jaar op logement in Technopolis®, maar in principe doet hij hier hetzelfde  als in het Afrikamuseum van Tervuren: de bezoekers een beleving en een ervaring bezorgen. Net zoals hij op de wereldtentoonstelling van 1958 ook al deed. 
 
Nog dit: Ik praat over ‘hij’ als ik het over de olifant heb. Want eigenlijk heeft hij geen naam. Weet jij een leuke naam? Word dan deze maand nog lid van onze Facebookpagina, stuur je voorstel in en maak kans op een VIP-abonnement voor Technopolis®!
 
Kom de olifant zeker eens bezoeken in zijn tijdelijke woonplaats!
 
Erik Jacquemyn,
Gedelegeerd bestuurder Technopolis
http://www.technopolis.be/

I’ll be back… : het vertrek van onze olifant

 

Vertrek van onze olifant

Bekijk hier een selectie van foto’s

Op vrijdag 30 november 2013 werd onze olifant richting uitgang van het museum getrokken door o.a. Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Guido Gryseels, directeur van het museum, en Luis, de jonge journalist van Karrewiet (KETNET).
In de grote rotonde werd onze olifant onder massale belangstelling van bezoekers en pers ingepakt in een grote kist.

Op zaterdag 1 december werd hij dan tijdens een spetterend slotweekend uitgezwaaid door groot en klein en vertrok het konvooi naar Technopolis in Mechelen dat onze olifant voor de gehele periode van de sluiting onderdak biedt.

Verhuisfirma MOBUL die wel wat ervaring heeft met de verhuis van museumobjecten had nooit eerder een gigantische olifant als vracht. Gelukkig verliep de hele operatie op wieltjes…