Tag Archives: pirogue

Volunteer work @ the AfricaMuseum

Last Saturday the museum organized its very first info session for future volunteers.
AfricaMuseum is known as one of the world’s most beautiful and impressive museums devoted to Africa, so you can imagine their keen interest in being an active part of it! About 20 enthusiastic future volunteers enjoyed an informative afternoon that included a special visit to the construction site.

The museum is developing volunteer work opportunities so that members of the public can play an active part in the project. A whole range of possibilities will be available.
Even before the museum reopens, some volunteers can already lend a hand during specific activities, such as the return of the museum’s masterpieces or preparations of reopening festivities.
They can also help set up the exhibitions and the welcome pavilion by installing or moving museum pieces and fittings. And just by being ambassadors for the museum, our volunteers will already be making a great contribution to our efforts to develop these opportunities.
AfricaTube is also based on volunteer work. It has already been mentioned in previous blog posts. It is a specific project inviting young volunteers aged 16 to 26 to be part of this interactive and digital platform that selects videos from the internet to show a more contemporary Africa, and show its innovative, creative, and dynamic face.

Stay tuned!

De prauw is terug thuis! – La pirogue est de retour!

Pirogue_feb16

Op woensdag 3 februari 2016 keerde onze prauw terug naar het museum nadat hij bijna 2 jaar als ‘pop-up’ had vertoefd tussen de vliegtuigen van het Legermuseum te Brussel.

Het werd millimeterwerk om ons grootste collectiestuk op zijn nieuwe plaats te krijgen in de onderaardse gang tussen het nieuwe glazen onthaalpaviljoen en het museumgebouw.
Maar de gespecialiseerde transportfirma MOBULL en een team enthousiaste medewerkers van in en buiten het museum klaarden de klus in geen tijd. De pers stond erbij en keek ernaar…
Bekijk de fotoreportage vanaf het vertrek uit het Legermuseum tot de aankomst in de onderaardse gang.

—————————————————————————————————————————–

Mercredi 3 février 2016, la pirogue retournait au musée après avoir passé près de deux ans comme ‘pop-up’ parmi les avions du Musée de l’Armée à Bruxelles.

Il a fallu un travail millimétré pour acheminer notre plus grande pièce vers sa nouvelle place, dans la galerie souterraine reliant le nouveau pavillon d’accueil au bâtiment du musée.

Mais la firme de transport spécialisée MOBULL et une équipe de collaborateurs enthousiastes du musée et d’ailleurs ont mené à bien l’opération en un rien de temps. La presse a suivi l’événement de près.

Regardez le reportage photo, du départ de la pirogue du Musée de l’Armée jusqu’à son arrivée dans la galerie souterraine.

The story behind the pirogue of the RMCA…

The 22.5 m long pirogue weighing 3,500 kg is one of the treasures of the Royal Museum for Central Africa (RMCA). It was used by King Leopold III during his trip in the Congo in 1957  and was especially made for the expedition on the Ruiki river. The pirogue reached the museum on January 3, 1958 with the help of the Belgian army.

Jacques Deschepper, an intelligence officer for the provinces of Kivu and Maniema in 1957, was chosen to accompany King Leopold III of Belgium and Princess Lilian on their seven-week trip in Congo.
Special thanks go to Jacques Deschepper who, an amateur video maker himself, recorded these images.

Due to the renovation of the RMCA the pirogue had to be moved. Since 17 February 2014 and until the RMCA reopens in 2017, the pirogue can be admired among the aircrafts at the Royal Museum of Armed Forces in Brussels.

Read also

Een museum leeghalen doe je niet van vandaag op morgen…

En doe je ook niet alleen!
Een hele ploeg medewerkers uit verschillende diensten is maanden lang bezig geweest met het leeghalen van de zalen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Een woordje uitleg door twee van de coördinatoren, Nathalie Minten en Wim Wendelen…

Nathalie Minten en collega's maken het museum leeg.

Nathalie Minten en collega’s maken het museum leeg.© KMMA

Nathalie Minten is coördinatrice van een zeskoppig team voor ‘Conservering en restauratie’ binnen de afdeling Archief- en Collectiebeheer van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Een van de taken die zij er de afgelopen twee jaar heeft bijgenomen was het coördineren van de verhuis van de objecten van het departement Culturele Antropologie en Geschiedenis.

De voorbereidingen
Nathalie
: “De voorbereidingen hiervoor begonnen in mei 2011 en namen ongeveer twee en een half jaar in beslag. Na een intense voorbereidende reorganisatie van collecties en reserves en een volledige update van de inventaris van de objecten in het museum werd op 4 februari 2013 een try-out gedaan.
Daarbij werd 1 vitrine volledig leeggemaakt en overgebracht naar de reserves. Hiermee wilden we de procedure, die gevolgd zou worden tijdens de eigenlijke verhuis, testen en op punt stellen. We hebben de objecten gelabeld met de nodige informatie en overgebracht naar hun standplaats in de reserve. Dankzij deze test konden we een inschatting maken van de tijd die nodig zou zijn voor het leegmaken van alle museumzalen. Daarvoor werden 23 dagen voorzien, maar dankzij de inzet van een hele ploeg kon de klus geklaard worden in 15 werkdagen!
Voor deze verhuis was er een nauwe samenwerking tussen de dienst ‘Conservering en restauratie’ en o.a. de Technische dienst en de dienst Gebouwenbeheer. Met het departement Biologie, dat de zalen met de diorama’s en dieren voor zijn rekening nam, hebben we afspraken gemaakt om de verhuis zo vlot als mogelijk te laten verlopen.
Ter voorbereiding van de hele verhuis hebben we 2 lijsten opgesteld: de ene met een overzicht van alle objecten in het museum met hun inventarisnummer, vitrine en afmeting;  de tweede met een overzicht van alle beschikbare vrije ruimte in de reserves. Daar werden trouwens collecties herschikt zodat er ruimte kon worden bij gecreëerd. Deze 2 lijsten werden vervolgens naast elkaar gelegd zodat er voor elk te verhuizen object virtueel een plaats kon worden gereserveerd in de reserve. Vóór de eigenlijke verhuis al had elk object dus een specifieke plaats toegekend gekregen in de reserves.”

De eigenlijke verhuis
De eigenlijke verhuis startte op maandag 2 december 2013, de ochtend nadat directeur Guido Gryseels de poorten van het museum had gesloten tijdens een spetterend gratis slotweekend.
Zo verlieten op 3 weken tijd 1460 etnografische objecten en muziekinstrumenten het museum, net zoals een 200-tal objecten van de afdeling ‘Koloniale geschiedenis’’ en 112 voorwerpen uit de tentoonstelling ‘Congostroom’. Ze vonden allemaal een plaatsje in de eigen reserves in Tervuren.
Andere collecties en archieven, die ter voorbereiding uit de kelders van het museum werden verhuisd, konden gedeeltelijk worden ondergebracht op externe locaties zoals de Financietoren in Brussel en het Rijksarchief in Leuven.

Terecht blikt Nathalie Minten met enige fierheid terug op de snelheid en efficiëntie waarmee de ploeg de klus geklaard heeft. Een grondige voorbereiding en een niet-aflatende inzet van het hele team waren onontbeerlijk voor het slagen van dit project.
De volgende jaren zal ze, samen met een aantal andere diensten, bepaalde aspecten van de renovatie opvolgen, zoals bijvoorbeeld het voorbereiden van de geselecteerde stukken voor het nieuwe museum.

Wim Wendelen aan het werk. © KMMA

Wim Wendelen aan het werk. © KMMA

Voor het leegmaken van de zalen met de diorama’s en dieren was Wim Wendelen van de afdeling ‘Biologische collectie- en databeheer’ verantwoordelijk.

Ook Wim en zijn team hebben bergen verzet. In december 2013 veranderden ze zo’n 200 kubieke meter waaronder een 150 m2 zoogdieren van plaats. Al deze objecten uit de zalen vonden een onderkomen in de reserves in Tervuren.

Wim: “In totaal verhuisde zo’n 10 ton: 600 gewervelde dieren waaronder 280 vogels en 270 zoogdieren. De olifant alleen al woog 1300 en het nijlpaard 400 kg ! Andere collecties, afkomstig uit de kelder van het museum, hadden eerder al een onderkomen gevonden op externe locaties zoals bijvoorbeeld de Financietoren in Brussel.”

Onze eyecatchers
De grootste objecten uit het museum – onze eyecatchers –  kregen onderdak in musea of openbare gebouwen verspreid over België.
Zo kan je gedurende de renovatiewerken de volgende stukken elders bewonderen:
onze olifant in Technopolis in Mechelen
– de giraf in Autoworld in Brussel
– het nijlpaard in het Musée des Arts Contemporains te Grand-Hornu
– de luipaardman in het MAS (Museum aan de Stroom) te Antwerpen
– de prauw in het Legermuseum te Brussel

Meer info op onze website : Permanente eye-catchers

> bekijk ook de videoclip : Empyting the galleries
> lees ook:
Lege museumzalen: het decor voor een Hitchcock-film

And the pirogue has left the building…

On Monday 17 February 2014, the last collection piece left the museum to make way for renovations. And it wasn’t just any piece, but the 3.5 metric ton, 22-metre-long pirogue carved from Sipo wood. The specialist removals firm Mobull expertly manoeuvred it through the museum’s main door, where a truck waited outside to carry it off to its new home.

The pirogue is moving out...

The pirogue is moving out… Click the image to see more

All this took place under the watchful eyes of the press and other spectators including Philippe Courard, State Secretary for Science Policy, and Servais Verherstraeten, State Secretary for the Public Buildings Administration.

At the same occasion the keys to the museum were handed over symbolically to Denys SA, the contractors for the renovation, with museum director Guido Gryseels passing them first to Courard, who then gave them to museum ‘owner’ Verherstraeten. He in turn handed them over to the contractors.

For 56 years, the pirogue stood proudly in Tervuren amidst showcases of ethnographic objects. Now, as the renovation goes into full swing, it will find itself among Sea King helicopters, Caravelles, and other vehicles in the hangar of the Royal Museum of the Armed Forces and of Military History in Brussels.