Tag Archives: publications

AfricaMuseum@BOZAR: een pop-up in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel

Midden maart 2014 opende in foyer 1 van het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel (BOZAR) de informatie- en ontmoetingsplaats AfricaMuseum@BOZAR.

In deze ruimte krijg je, tot de heropening van het museumgebouw in Tervuren in 2017, tekst en uitleg over de renovatie via een informatiekiosk bij de maquette van de toekomstige, nieuwe museumsite. Daarnaast vind je er een tijdelijke installatie in het kader van het Pop-up museum, het museum op verplaatsing.

Kennisverspreiding
De eerste van de reeks tijdelijke installaties draagt de titel 500 000 pagina’s kennis. Meer dan een eeuw onderzoek in het museum en toont de wetenschappelijke publicaties van het KMMA sinds zijn oprichting in 1898.
Deze eerste opstelling leunt aan bij de kernopdracht van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) nl. het verspreiden van kennis. Alhoewel het museum vandaag de dag zijn expertise deelt via allerlei multimedia als internet, databanken, cd enz.is het publiceren van gegevens en resultaten in boekvorm lange tijd de regel geweest.

500 000 pagina’s of 1350 titels
3 wanden van de ruimte, met een totale lengte van zo’n 25 meter, geven je een duidelijk beeld van de omvang en de diversiteit van de KMMA-publicaties.
In chronologische volgorde, van 1910 tot 2014, vertegenwoordigen 1350 titels meer dan 20 disciplines uit het museum. Je vindt er publicaties van natuurwetenschappen (zoölogie, houtbiologie…) over aardwetenschappen tot menswetenschappen (archeologie, koloniale geschiedenis, etnografie, linguïstiek, etnomusicologie, politieke geschiedenis) en zelfs museologie (catalogi van tijdelijke tentoonstellingen).
Deze publicaties geven de evolutie weer van het onderzoek en de ontdekkingen, maar ook van sociale, culturele en politieke trends. Ze gaan niet enkel terug in de geschiedenis van het museum maar tegelijkertijd ook in die van de Belgische geschiedenis met zijn complexe, diepgaande en voortdurend evoluerende relatie met Congo.

De auteurs
Wie zit achter deze 500 000 pagina’s? Eerst en vooral zijn het de onderzoekers van het KMMA zelf of van universiteiten die werken rond Congo of Midden-Afrika.
Andere auteurs zijn missionarissen, militairen of beheerders…, personen die zich op het terrein bevonden tijdens de koloniale periode of die er momenteel zijn in het kader van ontwikkelingssamenwerking of een wetenschappelijke zending. Andere auteurs zijn dan weer getuigen van belangrijke gebeurtenissen…

Multifunctioneel (en) oord van verpozing
De zitbankjes in kleurrijke Afrikaanse opdruk nodigen je uit om te verpozen bij de video met en over onze wetenschappers. Verder kan je in alle rust grasduinen in de rijkdom aan kennis; een heleboel publicaties liggen namelijk ter inzage op de tafel of de verplaatsbare meubeltjes.
In AfricaMuseum@BOZAR kunnen op aanvraag ook lezingen, debatten, filmvertoningen of conferenties plaatsvinden. 
Kinderen van 7 tot 12 in school- of familieverband kunnen in een aparte ruimte achteraan op een creatieve manier Afrika kunnen ontdekken in de workshop Studio Congo.

Praktische info
• AfricaMuseum@BOZAR (in foyer 1) in BOZAR, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
(volg de pijlen op het gelijkvloers, rechts van de grote trap)
Gratis toegang van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 u.
Ook op zondag van 11 tot 18 u, uitgezonderd in de maanden juli en augustus.

• De tijdelijke installatie 500 000 pagina’s kennis. Meer dan een eeuw onderzoek in het museum is te bezoeken tot 4 januari 2015.
Volgende installaties die hier te zien zullen zijn: Cartografie en Grenzen / Getuigenissen / Geluid en beeld /Naar een nieuw museum…

• Een overzicht van activiteiten in deze ruimte en in Studio Congo vind je op onze website

• Vele van de publicaties hier aanwezig kan je ook bestellen via onze website.

• Samenwerking tussen het KMMA en het Koninklijk Paleis voor Schone Kunsten is er ook op vlak van tentoonstellingen rond Afrikaanse kunst en cultuur. Zo loopt in Bozar tot 31 augustus 2014 de fototentoonstelling Where we’re at! Other voices on gender.
Lees ook op deze blog :Rencontre d’artistes à AfricaMuseum@BOZAR